Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metni

Veri Sorumlusu: Demirören Denetim Danışmanlık Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri Anonim Şirketi (“Yaysat”) Orhan Gazi Mahallesi 1650. Sk. No:2 Esenyurt / İstanbul Demirören Denetim Danışmanlık Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (bundan sonra “Yaysat” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili aşağıda sayılan veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.) hazırladık.
Çalışanlar 
Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde ……………… ..yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Yaysat eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Stajyerler 
Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde ……… .yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Yaysat eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.  

 

Çalışan Adayları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, T.C. Kimlik Numarası, Fotoğraf, Uyruk (CV'de yazıyorsa) Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası Ev Telefonu Numarası Sosyal Medya Hesap İsimleri Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Askerlik Durumu,   Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi,  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Diploma Bilgileri Gidilen Kurs Bilgileri Meslek İçi Eğitim Bilgileri Sertifikalar Yabancı Dil Bilgisi Bilgisayar Kullanım Bilgisi Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Engellilik RaporuÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Yaysat tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; ●       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ●       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ●       Engellilik raporu bakımından kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz,  İş başvuru formu, tarafınızca başvuru sırasında beyan edilen diğer belgeler ve Özel İstihdam Büroları (örn. Linkedin, Kariyer.net gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Stajyer Adayları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
İsim ve Soyisim Doğum Tarihi Medeni Hal Fotoğraf Uyruk Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası   Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Özgeçmiş Bilgileri, Askerlik Durumu Belgeleri, Eğitim Durumu Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Gidilen Okul Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar Transkript Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Engellilik RaporuStajyerler İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Stajyerler İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Yaysat tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; ●       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ●       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz,  tarafınızca gönderilen özgeçmişler ve doldurduğunuz staj başvuru formu vasıtasıyla toplanmaktadır.
 

 

Çevrimiçi Ziyaretçi

Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılacak çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler   adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır

Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
İsim ve SoyisimBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Ilişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Ilişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Cihaza ait token bilgisi (push gönderimi için), Cihaz Devise ID BilgisiBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Ilişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Pazarlama Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Çerez Kayıtları Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Yaysat tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 5651 sayılı kanun ve diğer mevzuatlar kapsamındaki yükümlülükler için: ●       Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ●       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması., Kanuni yükümlülükler dışında kalan üyelik işlemlerine ait veriler: ●       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz,  tarafınızca gönderilen özgeçmişler ve doldurduğunuz staj başvuru formu vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Ii̇lişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi İletişim Adresi İş Telefonu Numarası Cep Telefonu Numarası Faks Numarası Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri Ii̇lişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi. 
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap BilgileriFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal Ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal Ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Fatura, senet, çek bilgileriFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,  Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.  
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Yaysat tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; ●       Kanunlarda açıkça öngörülmesi ●       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ●       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında (örn. şikayet yönetimi, memnuniyet anketleri, vb.), satış sürecinde dijital ve basılı formlar (örn. sözleşmeler) ile çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. web sitesi iletişim formu) veya diğer web teknolojileri ile (örn. çerezler) toplanmaktadır.

 

 

Tedarikçi Yetkilileri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, İmza İmza Sirküleri Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileri Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Fatura, senet, çek bilgileri Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,  Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi
Hukuki İşlem Bilgileri (Herhangi Bir Uyuşmazlık Halinde)
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, Maaş Haczi vb. ile İlgili Kayıtlar, İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgilerHukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri, Bilgisayar Ekran Kayıtları, Kullanıcı adı bilgisi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Yaysat tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; ●       Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ●       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ●       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ●       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz, ürün veya hizmet satın alım sürecinde Web uygulamaları, mobil uygulamalar ile, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda (kariyer günleri fuarlar vs), Tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, Sözleşmelerle (iş sözleşmesi üyelik sözleşmesi satış sözleşmesi vs.), İlgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.
 
Tedarikçi Çalışanı
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, SGK Sicil Numarası, Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi Ehliyet Fotokopisi Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileriİş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
SGK Numarası Sigorta Bilgileri İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri, Bilgisayar Ekran Kayıtları, Kullanıcı adı bilgisi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Hukuki İşlem Bilgileri (Herhangi Bir Uyuşmazlık Halinde)
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, Maaş Haczi vb. ile İlgili Kayıtlar, İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgilerHukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Yaysat tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; ●       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ●       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz basılı formlar, CCTV kameraları aracılığıyla ve tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
Ziyaretçi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Ziyaret Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ziyaret edilen kişi Ziyaret nedeni Ziyaret süresi Ziyaret tarihi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,Fiziksel Mekan Güvenliği Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim Soruşturma İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, Yaysat tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; ●       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda sayılan kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt defteri ve CCTV ve güvenlik kameraları aracılığıyla toplanmaktadır.
    Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?   Kişisel verileriniz,
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ve
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklılıklarımız’a
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, logistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları’na
 • Yalnızca Çalışan Adayları’na ait kişisel veriler bu konuda verecekleri izne bağlı olarak; grup şirketlerinin daha etkili insan kaynakları politikası ve süreçleri yürütmesi, gerektiğinde iş başvurusu olumsuz sonuçlanan Çalışan Adayı’na diğer grup şirketlerimiz içerisinde alternatif ya da daha iyi bir pozisyon için teklif sunulabilmesi ve aday havuzu oluşturulabilmesi amaçlarıyla Grup Şirketlerimiz’e
aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz? Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.   Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Orhan Gazi Mahallesi 1650. Sk. No:2 Esenyurt / İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Demirören Denetim Danışmanlık Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ……………...kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Demirören Denetim Danışmanlık Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [.....@.....] adresimize göndererek
  Demirören Denetim Danışmanlık Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.ye iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.   Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır? Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.   Geçerlilik Aydınlatma Metni Yaysat tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Yaysat, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Yaysat tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin…  adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Tüm kişi kategorilerinin web sitenizde açılır kapanır olacak şekilde multilayer/bookmark yapılmasını tavsiye ederiz. Açılır kapanır şekilde olmasını tavsiye ederiz. Çalışanlarınız ile paylaşacağınız Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metnini ileteceğiniz platformu (mail, web sitesi, ortak bir alan vb.) belirtmenizi rica ederiz. Açılır kapanır şekilde olmasını tavsiye ederiz. Stajyerleriniz ile paylaşacağınız Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metnini ileteceğiniz platformu (mail, web sitesi vb.) belirtmenizi rica ederiz. Onaylanan envanterde bu bilgilere yer verilmemiş olsa da bu bilgilerin gözden kaçırılmış olması göz önüne alınarak aydınlatma metninde bu verilere yer verilmiştir. İlgili verileri işlemiyorsanız lütfen çıkarınız. Lütfen Çerez Politikası'nın yayımlanacağı adresi giriniz. İnternet sitenizde gerçekleştirilen analiz sonrasında, pazarlama çerezleri kullandığınız tespit edildiğinden bu eklemeler yapılmıştır. Uygunluğunu teyit ediniz. Şahıs şirketi tedarikçiniz yoksa lütfen siliniz. Şahıs şirketi tedarikçiniz yoksa lütfen siliniz. Lütfen sadece bina ziyaretçileriniz bakımından bu kısmı teyit ediniz. Lütfen Kep adresini yazınız. Yaysat'ın KVK hakkında kişilerin başvurularını kabul edeceği e-posta adresini burada belirtiniz. Lütfen Aydınlatma Metni'nin paylaşılacağı adresi belirtiniz. DT sitesinde paylaşılabilir.