Lojistik

Lojistik direktörlüğü, gazete, dergi ve medya dışı ürünleri etkin tedarik zinciriyle, zamanında ve en düşük maliyetle satış noktalarına ulaştırıyor. Bunu sağlamak için Nakliye ve Operasyon İş Geliştirme Müdürlüğü ile Sevk ve Depolar Müdürlüğü birimleriyle 7 gün 24 saat çalışıyor. Tedarik zinciri Türkiye’nin en dinamik dağıtım ağlarından birisine sahip:
  • Yurt çapında 365 gün boyunca 176 adet bayi ve yaklaşık 23800 satış noktasına 24 saat içerisinde 907 çeşit ürün ulaştırıyor.
  • Etkin şekilde yönetilen dağıtım ağı, yurt çapında bulunan, 6 bölge ve 6 ana sevkiyat noktasından oluşuyor.
298 Araçla 64 Bin Üzerinde Paket Teslim Ediliyor
Gazete, dergi, medya dışı ürünler uygun taşıma kapasitelerine sahip araçlarla taşınıyor. Hızlı ve güvenilir olarak her gün Türkiye’nin en uç noktasına bile vaktinde ulaşıyor. Lojistik grubu, 298 araçlık geniş bir araç filosuna sahip. 1.473.000 kilogramlık taşıma kapasitesi ve 11 bin metre küplük taşıma hacmiyle 64 binin üzerinde paketi 119 farklı rotayla bayilerine günlük olarak teslim ediyor. Lojistik direktörlüğünün stratejik hedeflerinin başında faaliyetlerinin şeffaf, gözlenebilir, ölçülebilir kriterlerini oluşturmak, en az maliyetle hızlı hizmet sunmak, paydaşlarına yüksek değer sağlamak, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı yaratmak, yeşil lojistik anlayışında önder olmak var.
Geniş Araç Filosu ve Nakliye Personeli
Tedarikçiler, depo ve dağıtım merkezleri, satış noktaları, müşteriler gibi çeşitli halkalardan oluşuyor. Operasyonlar yüksek tepki hızı, yüksek kalite ve düşük maliyet öncelikleri doğrultusundaki şirket hedeflerine göre sürekli analiz edilip yeniden tasarlanıyor. Tedarik zincirinin talep ettiği dağıtım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dağıtım kaynakları (taşıma araçları, depolama, yükleme-boşaltma kapasiteleri, işçilik vb.) ERP yazılım sistemleri kullanılarak eşzamanlı olarak planlanıp kontrol ediliyor. Nakliye ve Operasyon İş Geliştirme Müdürlüğü, yurt çapında bulunan altı bölge müdürlüğünde yürütülen nakliye operasyonlarının merkezden planlanması, yürütülmesi, sevk ve idaresini kapsayan süreçleri yürütüyor. Bu kapsamda sevkiyat siparişleri ve statü bilgileri, rota planlaması, sevkiyat yönetimi ve takibi fonksiyonları kullanılarak taşıma araç filosu etkin bir şekilde yönetiliyor. Müdürlük 0,4–16,1 ton arasında değişen tonaj kapasitelerine sahip 298 araçlık geniş araç filosuna sahip. Günde 93 bin kilometre yol giderek Türkiye’nin en uç noktalarına gazete, dergi ve diğer ürün çeşitlerini hızlı ve seri bir şekilde ulaştırıyor. Faaliyetleri arasında, genel merkeze bağlı altı bölge müdürlüğünde ihtiyaç duyulan norm araç sayılarının belirlenmesi, tedariki, araç ve kullanıcıların yasal belge ve süreçlerinin takibi, sevk ve idaresi var. Sevkiyatların, uygun araç tipleriyle maksimum doluluk ve maliyetlerle yapılması için gerekli rota standartlarının oluşturulması, yayınların son satış noktalarında doğru saatlerde bulunması operasyonel hedefleri arasında yeralıyor. Nakliye ve Operasyon İş Geliştirme Müdürlüğü bu anlamda geniş araç filosu ve nakliye personeliyle yurt çapındaki en geniş ve dinamik dağıtım ağlarından birisine sahip.

Sevk ve Depolar Müdürlüğü yurt çapında bulunan altı bölge müdürlüğüne bağlı 6 mamul ve 9 havaalanı deposunda, 6.7 bin metrekarelik alana sahip tesislerinde hizmet veriyor. Yayınevleri ve diğer tedarikçilerden gelen gazete, dergi ve medya dışı ürünlerin satın alma süreci sonucunda depo girişlerinin tedariki yapılıyor. Ardından bu ürünlerin sevkiyat noktalarına göre tevziat ve paketleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Bayilere sevk edilmeye hazır hale getiriliyor. Böylece depo alanlarındaki mal kabul, mal hazırlama ve mal çıkış noktalarında 907 çeşit gazete, dergi ve medya dışı ürüne ait yaklaşık 64 bin paket, günlük olarak işleniyor. Bayilere sevk ediliyor.

Sevk ve depolama süreçleri etkin bir şekilde yönetiliyor:
  • Depo alanlarında mal kabul, mal yerleştirme, stok yönetimi, işgücü yönetimi, tevziat, ambalajlama ve sevkiyat işlemleri hızlı ve efektif bir biçimde gerçekleştiriliyor.
  • Etkin dağıtım yönetimiyle siparişler; sevk günü, nakliye bölgesi, yükleme aracı, rotası, miktarı gibi belirli kriterlere göre ayrılıyor.
  • İlgili resmi evraklarla talep edilen son satış noktalarına ulaştırılmak üzere depolardan çıkıyor.
Bu müdürlüğün diğer bir görev alanı da bayilerden gelen gazete ve dergi iadeleri için mal kabul ve iade açım işlemleri sonucunda yayınevi bazında iade ürünlerinin hazırlanması. Bu iade ürünleri depolarda stoklanarak yayınevlerine belirli zaman aralıklarında geri gönderiliyor.

Çevre Dostu: Yeşil Lojistik

Yaysat, lojistik faaliyetleri sırasında çevreye en az şekilde zarar vermeyi hedefliyor. Bu yüzden tedarik zincirinin çevre üzerindeki olumsuz etkisini mutlaka ölçüyor. En aza indirmeye çalışıyor. Yeşil tedarik zinciri politikalarını uyguluyor.

Çevreye duyarlı dağıtım faaliyetlerini yerine getirmek için öncelikle çevre dostu ve geri dönüşümlü paketleme malzemeleri kullanıyor. Nakliye araçlarının emisyon değerlerine ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanılmasına dikkat edilmektedir. Bu paketler sayesinde malzeme kullanımı azalıyor. Depolar ve nakliye araçlarındaki alanlar daha verimli kullanılır hale geliyor. Gereken taşıma miktarlarında ve yüklenen araçların sefer sayılarında azalma sağlanıyor.

Böylece taşımalar sırasında havaya karışan zararlı gazların miktarları büyük ölçüde azalıyor. Çevresel bir katma değer yaratılıyor.
Yaysat olarak her gün 20 ulusal, 18 yerel ve gazeteyi Türkiye’nin dört bir yanındaki okuyucularıyla buluşturuyoruz. Sahip olduğumuz deneyimli kadro, 23800 adede yakın satış noktası için yayınların dağıtımını planlıyor. İleri bilgi teknolojileri ve sahip olduğumuz tecrübe sayesinde yayınlar satış noktalarına optimum adetlerde dağıtılıyor. Bu aşamada bilgisayar destekli planlama yazılımı kullanılıyor. Bu yazılım merkezde toplanan satış ve dağıtım verilerini kullanarak tüm satıcılar için yayın bazında günlük satış tahminlerini yapıyor. Yapılan planlama çalışması çeşitli analizlerden geçirilerek en ideal dağıtım senaryoları kurgulanıyor. Bayilerimizin ve satıcılarımızın yayınlara dair talepleri varsa değerlendiriliyor. Kısaca okuyucuların yayınlara kolaylıkla ulaşması sağlanıyor. Aynı zamanda yayın evlerine de en yüksek satış ve en az iade oranlarıyla planlama hizmeti sunuluyor.

Müşteri Ürün Yönetimi Yaysat, her bir ürün için en iyi performansı elde etmeyi ve maksimum müşteri memnuniyetini amaçlıyor. Bu yüzden 2005’de oluşturduğu deneyimli Müşteri Ürün Yöneticileri (MÜY) kadrolarıyla da hizmet kalitesini hayli arttırdı. Müşteri Ürün Yönetimlerimiz neler yapıyor;

Gündem, trendler, promosyon kampanyaları gibi gazete okunma oranlarını etkileyen tüm faktörleri takip ediyor. Yayınevlerinin günlük ve uzun vadeli dağıtım stratejilerini doğru belirlemesine yardımcı oluyor. Gün içinde yapılan satış projeksiyonları, analizler, raporlar ve yorumlar yayınevleriyle anlık olarak paylaşılıyor.

Karar süreçlerinde hız, doğruluk ve etkinlik sağlanıyor.

Yayın dağıtımlarının planlanması aşamasında yayın veya promosyon ilk kez dağıtılıyorsa, kıyas analizleri yapılıyor. En uygun son satıcılar ve optimum satış adetleri çapraz sorgularla belirleniyor. Mevcut yayınların günlük planlamasında yayının bölgesel, yerel ve satıcı bazındaki uzun zaman serileri incelenip satış projeksiyonları çıkartılıyor.

Türkiye’deki yaz turizmi, kış turizmi ve bayram gibi dönemlerde nüfus yapısının yer değiştirmesine bağlı olarak yayınların bölge ve başbayi dağılımları sürekli olarak düzenleniyor.

Raporlama Yaysat sunduğu raporlama hizmetleriyle müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor. Yapmış olduğumuz işin dinamiğine paralel olarak güncel raporlamalar üç ayrı zaman (önceki gün / mevcut gün / gelecek gün) diliminde hazırlanıyor.

Gün içinde önce dağıtımda olan yayınların adetleri raporlanıyor.

Gün ortasında düne dair gerçekleşmiş satış rakamları ve mevcut güne dair gerçekleşmesi beklenen satışlar raporlanıyor. Düne dair satış rakamları son satıcılardan gelen verilerin derlenmesiyle tüm satış noktalarından iade alındıktan sadece 5 saat sonra yüzde 0,1’lik bir sapmayla belirleniyor.

Mevcut güne dair satışlar ise 1.000’den fazla satıcıdan alınan güne ait satış trend bildirimlerine göre ortalama yüzde 2’lik bir sapmayla raporlanıyor.

Sonrasında da yarına dair gerçekleşmesi beklenen dağıtım rakamlarının oluşturulması için gereken çalışmalar yapılıyor. Tahmin verilerinin doğru oluşturulması Yaysat satış noktalarından bayilerine, raporlama elemanlarından MÜY’lere kadar geniş bir çalışma grubunun sistemli çalışması ve uzun yıllar sonucu kazanılan tecrübeye dayanıyor.

Yaysat tarafından güncel raporların yanı sıra başka raporlarda hazırlanıyor. Örneğin, haftalık ve aylık bazda pazarın genel yapısına dair rutin raporlar, müşterilerimizin talepleri üzerine hazırlanan vaka raporları gibi daha birçok rapor. Hazırlanan raporların yayınevlerine gönderimi e-posta yoluyla yapılıyor. Bunun dışında yayınevleri kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifrelerle Yaysat web sayfalarına erişiyor. Online olarak bu raporlara ve daha fazlasına ulaşabiliyor. Yaysat web ortamında satışların bölgesel, bayisel, satış performansına, bölge gelir gruplarına, kanal tiplerine ve mekan tiplerine göre kırılımları, tarih karşılaştırmalı görüntüleme imkanıyla yayınevlerine sunuluyor.

Yaysat, yayınevlerinin abone müşterilerine gazete dağıtımlarını gerçekleştirmesi aşamasında da önemli hizmetler sunar. Abone gazetelerin dağıtımının yapılacağı abone bürolarına günlük olarak ne miktarlarda yayın gönderileceği bilişim portalı üzerinden takip edilip yönetilir. Abone bürolarındaki değişiklikler, gazetelerin dağıtım miktarları… gibi tüm detaylar müşterilerimize sunduğumuz dijital portal üzerinde anlık olarak izlenir ve raporlanır.

Kuponlu Promosyon Kampanyaları

Sahip olduğumuz güçlü organizasyon yapısıyla gazetelerin kuponlu kampanyalarının koordine edilmesi, ürünlerin okuyuculara teslimi, kampanyaların raporlanması gibi birçok katma değer içeren hizmeti müşterilerimize sunmaktayız. Yaysat, promosyon kampanyalarına katılan okuyucuların ürünlerini zamanında alabilmeleri için promosyon sevkiyatlarını koordine ediyor. Doğru miktardaki ürünün dağıtım noktalarında okuyucuya zamanında, eksiksiz olarak teslim edilmesini sağlıyor. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için kampanyalar süresince okuyucuların soru ve sorunlarına yardımcı oluyor.