İnsan Kaynakları

 

Yaysat okuyucusuna, dağıtım ve yayın pazarlama alanlarında en iyi hizmeti vermeyi hedefliyor. Bunun içinde asıl kaynağın “insan faktörü” olduğunu biliyor. Bu bilinçle hareket ediyor.

Yaysat İnsan Kaynakları Politikamız;

 • Yaysat’ın stratejik yönetimine “insan kaynağı odaklı” katkıda bulunmak,
 • İnsan Kaynakları hedef ve stratejilerini belirlemek,
 • Yaysat’ın hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek,
 • Proaktif, motive, takım ruhunu taşıyan, müşteri memnuniyetine odaklanmış çalışanlardan oluşan bir organizasyon oluşturmak,
 • Bireysel performansı yönetmek ve şirket hedeflerine katkıyı ölçmek, değerlendirmek,
 • Yaysat’ın stratejik hedefleriyle çalışanlarımızın bireysel gelişim hedeflerini sürekli eğitimlerle desteklemek,
 • İnsan Kaynakları etkinliklerine kaynak bulmak, bunları planlamak ve böylece şirketimizin sektörde insan kaynakları memnuniyet ve aidiyeti açısından fark yaratan bir firma olmasını sağlamak.

İŞE ALIM YÖNETİMİ

Organizasyon şemamızdaki her pozisyon, zincirimizin önemli bir halkası. Titizlikle hazırladığımız iş ilanlarımıza yapılan tüm başvurular öncelikle İnsan Kaynakları yetkilileri tarafından inceleniyor. Görüşmeler en az iki aşamalı gerçekleştiriliyor. Yaklaşık bir aylık seçme-yerleştirme süreci yaşanıyor. Bu sırada, göreve göre beklenen tecrübe, yönetsel, fonksiyonel yetkinlikler ve kurumsal yetkinliklere uygunluk aranıyor.

İşe alım sürecinde İnsan Kaynakları yetkilileri tarafından birinci görüşme gerçekleştiriliyor. İlk görüşmede adayların ilgili pozisyon için beklenen nitelik, deneyim ve yetkinliklere sahip olup olmadıkları ve kurum kültürüne uyum sağlayıp sağlayamayacakları inceleniyor. Ardından İnsan Kaynakları tarafından uygun bulunan adayların teknik bilgisini, takıma uygunluğunu, işi istenilen düzeyde yapacak tecrübe ve yetkinliğe sahip olup olmadığı değerlendiriliyor. Bunun için pozisyonun bağlı olduğu bölüm yöneticisi ve İnsan Kaynakları yetkilisiyle ikinci görüşme gerçekleşiyor. Uygun bulunan adaylara iş teklifi İnsan Kaynakları bölümü tarafından yapılıyor.

Kurumsal Yetkinliklerimiz

 • Takım Çalışması
 • Sözlü ve yazılı iletişim
 • Organizasyonel Bilinç
 • Kendini Geliştirme
 • İş Sorumluluğu
 • Etik İlkelere Bağlılık
 • Kurumu Temsil Etme
 • Kendi Kendini Motive Etme
 • Müşteri Odaklılık

Yeni Başlayanlar İçin Oryantasyon Süreci

Yaysat ailesinin bir üyesi olarak, mutlu, yüksek motivasyonlu, başarılı, takım anlayışı ve işiyle uyumlu çalışanlara sahip bireyler yaratmak istiyoruz. Bunun yolunun da sistemli bir işe uyum sürecinden geçtiğine inanıyoruz. İşe uyum sürecinin etkinliğinin Yaysat’daki çalışan mutluluğunu doğrudan etkilediğinin de farkındayız. Bu yüzden bu döneme özel bir önem gösteriyoruz. İşe uyum sürecini bir program dahilinde sistemli faaliyetlerle gerçekleştiriyoruz:
 • Yeni işe başlayan çalışma arkadaşlarımız, Yaysat’da işe başladığı gün ellerinde olan Oryantasyon El Kitapçığı ile işe uyum programında ihtiyaç duyacağı temel bilgileri ediniyor.
 • Pozisyona özel oryantasyon eğitim programları düzenlenip çalışanlar bu konuda sürekli geliştiriliyor.

EĞİTİM YÖNETİMİ

Yaysat için eğitim, şirket hedeflerine ulaşmak amacıyla çalışanlarımızın gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmeleri için gerekli öğrenim süreçlerini tasarlayıp uygulamaktır. Yaysat Sürekli öğrenen ve öğreten bir organizasyon olmayı amaçlar. Çalışanlarının iş ihtiyaçlarına cevap vermek, işbaşında ölçülebilir, gözlemlenebilir ve mevcut performansı artırıcı sonuçlar yaratmak için yıllık kişi bazlı eğitim planları hazırlar.

Yıllık Eğitim Planı hazırlanırken;
 • Bireylerin performans değerlendirme sonuçları
 • Kariyer planları,
 • Çalışanın ve yöneticisinin talepleriyle bir önceki yıllarda gerçekleştirilmiş eğitimlerin etkinliği dikkate alınır.
İnsan Kaynakları bölümü eğitim yönetimi sürecinde;
 • Eğitim stratejilerini oluşturmak
 • İç müşterilerine eğitim danışmanlığı yapmak
 • Hedeflenen eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Hedeflenen eğitimlere uygun, etkin eğitim firmalarını bulmak
 • Eğitimi değerlendirmek ve etkinliğini yönetmekten birinci derecede sorumludur.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Uyguladığımız Performans Yönetim Sistemi ile Yaysat’ın stratejik hedeflerine ulaşmasında tüm takımların ve çalışanlarımızın bireysel katkısını ölçmenin yanı sıra;
 • İnsan gücü planlamasının etkinliğine yönelik geribildirim sağlanmasını,
 • Ücretlendirme, ödüllendirme ve kariyer gelişiminde objektif kriterlere ulaşılmasını,
 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlamaktayız.

ÜCRET VE ÖDÜL YÖNETİMİ

İşin gereklerine uygun ve çalışanları motive eden, ücretlendirme ve ödüllendirme stratejilerini ve süreçlerini uygulayıp yöneten Yaysat’ta;
 • Pozisyon bazlı ücretlendirme,
 • Performansa dayalı prim ve ödül sistemi,
 • Pozisyon bazlı değişen ek menfaatler bulunmakta

KARİYER YÖNETİMİ

Yaysat’ta çalışanlarımızın kariyer gelişimi şirketimizin gelişimi kadar önemli ve değerli. Kariyer Yönetimi çerçevesinde;
 • Çalışanlarımızın mevcut işlerindeki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi,
 • Kariyer haritalarıyla çoklu kariyer imkanları sağlanması,
 • Kariyer planlarına yönelik eğitim ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Bilgi ve becerilerin doğru alanlarda kullanımıyla performans artışının sağlanması hedeflenmekte

ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma Saatleri : 09:00 – 18:00 arasıdır.
İzin Politikası :
İş Kanunu dahilinde izin politikası uygulanmaktadır.
Sosyal Etkinliklerimiz :
Yaysat'ın başlıca hedeflerinden biri, çalışanlarının motivasyon ve bağlılığını artırmak. Tüm çalışanlarımızın birbirini daha iyi tanıması ve daha uyumlu çalışabilmesi adına sinema, tiyatro, yılbaşı partisi, aylık burç partileri, piknik gibi organizasyonlar gerçekleştirilir. Bağlı olduğumuz holding tarafından planlanan tüm etkinliklere katılır ve uyum içerisinde çalışabilmemiz için yıl içerisinde bir çok kez bilgilendirme toplantıları yapılır.
Yemek ve Servis Olanakları :
Öğle yemeği ve servis olanakları mevcuttur.
Dinlenme Salonu :
Kütüphane, satranç vb. faaliyetler ile TV ve gazete , dergi köşesi çalışanlarımızın kullanımına açıktır.