TOP 5 GAZETE SATIŞI TEZGAH

HURRIYET GAZETESİ 367,348
POSTA GAZETESİ 351,738
SÖZCÜ GAZETESİ. 345,872
FANATİK GAZETESİ 151,064
MİLLİYET GAZETESI 149,933

TÜM TEZGAH SATIŞLARI
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI ABONE

ZAMAN GAZETESİ 708,378
TÜRKİYE GAZETESİ 141,040
BUGÜN GAZETESİ 92,507
YENİ ASYA GAZ. 49,823
TARAF GAZETESİ 42,990

TÜM ABONE SATIŞLARI   
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI TOPLAM

ZAMAN GAZETESİ 719,704
HURRIYET GAZETESİ 367,348
POSTA GAZETESİ 351,738
SÖZCÜ GAZETESİ. 345,872
TÜRKİYE GAZETESİ 151,318

TÜM TOPLAM SATIŞLAR   
Ortalama Haftalık Satışlardır