TOP 5 GAZETE SATIŞI TEZGAH

POSTA GAZETESİ 401,529
HURRIYET GAZETESİ 360,150
SÖZCÜ GAZETESİ. 341,231
MİLLİYET GAZETESI 159,526
FANATİK GAZETESİ 150,991

TÜM TEZGAH SATIŞLARI
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI ABONE

ZAMAN GAZETESİ 931,784
TÜRKİYE GAZETESİ 154,300
BUGÜN GAZETESİ 111,104
YENİ ASYA GAZ. 47,516
TODAYS ZAMAN -1 10,692

TÜM ABONE SATIŞLARI   
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI TOPLAM

ZAMAN GAZETESİ 943,901
POSTA GAZETESİ 401,529
HURRIYET GAZETESİ 360,150
SÖZCÜ GAZETESİ. 341,231
TÜRKİYE GAZETESİ 163,527

TÜM TOPLAM SATIŞLAR   
Ortalama Haftalık Satışlardır