TOP 5 GAZETE SATIŞI TEZGAH

POSTA GAZETESİ 407,892
HURRIYET GAZETESİ 397,201
SÖZCÜ GAZETESİ. 353,100
FANATİK GAZETESİ 171,455
MİLLİYET GAZETESI 161,223

TÜM TEZGAH SATIŞLARI
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI ABONE

ZAMAN GAZETESİ 979,072
TÜRKİYE GAZETESİ 164,204
BUGÜN GAZETESİ 139,928
YENİ ASYA GAZ. 47,624
TODAYS ZAMAN -1 10,701

TÜM ABONE SATIŞLARI   
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI TOPLAM

ZAMAN GAZETESİ 993,769
POSTA GAZETESİ 407,892
HURRIYET GAZETESİ 397,201
SÖZCÜ GAZETESİ. 353,100
TÜRKİYE GAZETESİ 174,886

TÜM TOPLAM SATIŞLAR   
Ortalama Haftalık Satışlardır