TOP 5 GAZETE SATIŞI TEZGAH

POSTA GAZETESİ 398,057
HURRIYET GAZETESİ 365,548
SÖZCÜ GAZETESİ. 340,367
MİLLİYET GAZETESI 161,544
FANATİK GAZETESİ 159,840

TÜM TEZGAH SATIŞLARI
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI ABONE

ZAMAN GAZETESİ 875,755
TÜRKİYE GAZETESİ 155,150
BUGÜN GAZETESİ 109,895
YENİ ASYA GAZ. 47,515
TODAYS ZAMAN -1 7,879

TÜM ABONE SATIŞLARI   
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI TOPLAM

ZAMAN GAZETESİ 886,983
POSTA GAZETESİ 398,057
HURRIYET GAZETESİ 365,548
SÖZCÜ GAZETESİ. 340,367
TÜRKİYE GAZETESİ 165,163

TÜM TOPLAM SATIŞLAR   
Ortalama Haftalık Satışlardır