TOP 5 GAZETE SATIŞI TEZGAH

POSTA GAZETESİ 409,943
HURRIYET GAZETESİ 367,764
SÖZCÜ GAZETESİ. 353,782
FANATİK GAZETESİ 167,044
MİLLİYET GAZETESI 161,066

TÜM TEZGAH SATIŞLARI
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI ABONE

ZAMAN GAZETESİ 884,616
TÜRKİYE GAZETESİ 154,433
BUGÜN GAZETESİ 112,231
YENİ ASYA GAZ. 47,514
TODAYS ZAMAN -1 7,970

TÜM ABONE SATIŞLARI   
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI TOPLAM

ZAMAN GAZETESİ 896,475
POSTA GAZETESİ 409,943
HURRIYET GAZETESİ 367,764
SÖZCÜ GAZETESİ. 353,782
FANATİK GAZETESİ 167,044

TÜM TOPLAM SATIŞLAR   
Ortalama Haftalık Satışlardır