TOP 5 GAZETE SATIŞI TEZGAH

HURRIYET GAZETESİ 365,288
POSTA GAZETESİ 349,768
SÖZCÜ GAZETESİ. 327,678
MİLLİYET GAZETESI 157,623
FANATİK GAZETESİ 139,378

TÜM TEZGAH SATIŞLARI
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI ABONE

ZAMAN GAZETESİ 859,040
TÜRKİYE GAZETESİ 147,659
BUGÜN GAZETESİ 104,768
YENİ ASYA GAZ. 50,197
TARAF GAZETESİ 40,831

TÜM ABONE SATIŞLARI   
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI TOPLAM

ZAMAN GAZETESİ 871,164
HURRIYET GAZETESİ 365,288
POSTA GAZETESİ 349,768
SÖZCÜ GAZETESİ. 327,678
MİLLİYET GAZETESI 157,623

TÜM TOPLAM SATIŞLAR   
Ortalama Haftalık Satışlardır