TOP 5 GAZETE SATIŞI TEZGAH

HURRIYET GAZETESİ 339,914
POSTA GAZETESİ 291,537
SÖZCÜ GAZETESİ. 290,310
MİLLİYET GAZETESI 143,958
FANATİK GAZETESİ 113,631

TÜM TEZGAH SATIŞLARI
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI ABONE

TÜRKİYE GAZETESİ 127,170
YENİ ASYA GAZ. 7,737
HURRIYET DAILY NEWS GAZETESI 3,321
***** ****

TÜM ABONE SATIŞLARI   
Ortalama Haftalık Satışlardır

TOP 5 GAZETE SATIŞI TOPLAM

HURRIYET GAZETESİ 339,914
POSTA GAZETESİ 291,537
SÖZCÜ GAZETESİ. 290,310
MİLLİYET GAZETESI 143,958
TÜRKİYE GAZETESİ 143,030

TÜM TOPLAM SATIŞLAR   
Ortalama Haftalık Satışlardır